Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Privacy verklaring

Fysio Centrum Vitaal gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Fysio Centrum Vitaal deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysio Centrum Vitaal bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Fysio Centrum Vitaal houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Fysio Centrum Vitaal vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Fysio Centrum Vitaal informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Fysio Centrum Vitaal informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Fysio Centrum Vitaal informeert patiënten indien Fysio Centrum Vitaal bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.